Tafsir HAMKA: Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

RM25.00
978-967-481-372-7
In stock
+

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 25, iaitu Surah Ad-Dukhan, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, dan Al-Jathiyah. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Isi Kandungan

Surah Fussilat (DIPERJELAS) 1

Tentang Tibanya Sa’at 5

Surah asy-syura (MUSYAWARAH) 11

Kesatuan Agama 22

Kalau Sudah Percaya Jangan Banyak Bicara 32

Tanda-Tanda Kebesaran Allah Amat Banyak Sekali 42

Perkembangan Manusia 55

Turunnya Wahyu 56


Surah az-Zukhruf (HIASAN) 59

Al-Qur’an yang Berbahasa Arab 62

Kepercayaan yang Kacau 69

Tebalnya Kesesatan Manusia! 86

Kebahagiaan Nikmat Syurga 106


Surah Ad-Dukhan (ASAP YANG TEBAL) 113

Malam yang Berkah 115

Kebenaran Tetap Menang 125

Kembali kepada Quraisy 131


Surah al-Jathiyah (YANG BERLUTUT) 149

Bertuhankan Hawa Nafsu 161

Kaum Dahri 163

Bibliografi 173

6) Lampirkan bukti pembayaran anda kepada [email protected] untuk tujuan pengesahan

Anda Mencari Produk Yang Lebih Kurang Sama?

Buku Ini Sesuai Untuk Anda